Eketånga Montessoriskola

Bäckagårdsvägen 19
302 40 Halmstad

035-161330

http://www.eketangamontessori.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Eketånga Montessoriskola är en fristående verksamhet för 264 barn/elever i åldrarna 3-16 år. Skolan är belägen i ett naturskönt område, med närhet till skog och hav, i den västra delen av Halmstad (Stenhuggeriet/Bäckagård).

Verksamhetens människo- och kunskapssyn, och de metoder som används i det dagliga arbetet, är montessoriinspirerade. Skolan startade 1992, efter godkännande av Skolverket och har successivt vuxit till att i dag omfatta förskola, förskoleklass, två grupper vardera i skolår 1-2, 3-4-och 5-6 med åldersblandad undervisning samt fyra grupper i skolår 7-9.

Karta

Världen börjar med barnen.