Onsala Montessoriskola

Landstormsvägen 37
439 25 Onsala

0300-610 60

http://www.montessoriskolan-onsala.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Vi är en väl etablerad friskola med egen fritidsverksamhet som är öppen för alla barn mellan 6 och 16 år. Den bygger på en vision för våra barn som sammanfattas av följande huvudteser; ”Lust till lärande”, ”En trygg skolmiljö” och ”Självständiga individer”.

Det huvudsakliga verktyget för att uppnå detta är Montessoripedagogiken. Skolan ligger på Landstormsvägen i Gottskär, nära naturen och med underbar utsikt över Kungsbackafjorden.

Karta

Världen börjar med barnen.