Särö Montessoriskola

Lycke gård, Idrottsgången 21
429 41 Särö

031-936952

http://www.saromontessori.com/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

På Särö Montessori har vi skolundervisning från förskoleklass (ofta kallad “nollan”) till och med skolår fem. Eleverna i skolår F-2 går i yngre elevgruppen och de i skolår 3-5 går i äldre elevgruppen. Varje elevgrupp har cirka 25 elever, men det kan variera något från år till år.

Förskolan på Särö Montessori heter Daggdroppen. Här finns 25 barn och fyra pedagoger. Förskolan uppfyller alla Svenska Montessoriförbundets krav och är därmed auktoriserad Montessoriförskola.

Karta

Världen börjar med barnen.