Montessoriförskolan Tomtebobarnen

Västra Särövägen 33
429 42 Särö

031-93 56 38

http://www.tomtebobarnen.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Montessoriförskolan Tomtebobarnen hittar man på Bukärrsäng vid Särö. Tomtebobarnen har för närvarande 26 stycken barn fördelade i två grupper. En småbarnsavdelning och en för de lite större barnen. Vi har haft en bra tillväxt i grupperna och därför även en jämn fördelning av flickor och pojkar i de olika åldrarna. Kön har under den senaste tiden varit ganska stadig.

Barnen förfogar över en härlig och stor utomhusgård med flera trevliga aktiviteter. Denna gård delas med två andra förskolor.

Karta

Världen börjar med barnen.