Kullaviks Montessoriskola

Bångsbovägen 13
429 32 Kullavik

031-938600

http://www.kmskola.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Kullaviks Montessoriskola är en föräldrastyrd fristående skola med förskola 3-5 år, fritidshem och grundskola år 1-9. Skolan finns i Kungsbacka kommun nära gränsen till Göteborg. Vi har skogen runt knuten och gångavstånd till havet.

Skolan startade med en förskolegrupp 1991 och våren 1999 lämnade den första kullen grundskolans år 9. Idag arbetar 285 elever och 45 vuxna i skolan. Vi är organiserade i tre arbetsenheter, förskola och förskoleklass med 70 barn i åldrarna 3-6 år, grundskola år 1-5 och grundskola år 6-9 med ca 100 elever i varje grupp.

Karta

Världen börjar med barnen.