Sunnadalsskolan - Montessoriavdelning

Sunnadalsvägen 3
371 44 Karlskrona

0455-303731

https://www.karlskrona.se/skola-och-forskola/kommunala-grundskolor/sunnadalskolan/om-sunnadalskolan/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Skolan är en Montessoriavdelning inom Sunnadalsskolan med årskurs F-5.

Sunnadalskolan ligger i utkanten av Karlskrona omgiven av bostadsområdena Kungsmarken, Marieberg, Mariedal och Backabo. Eleverna kommer från ett fyrtiotal olika länder.

Karta

Världen börjar med barnen.