Skärgårdens Montessoriförskola

Backsippevägen, Vitbåden
371 54 Karlskrona

0455-154 55

http://skargardensmontessori.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Skärgårdens Montessoriförskola är ett föräldrakooperativ som bedrivit förskoleverksamhet sedan 1993. Ryggraden i vår pedagogik är Maria Montessoris metoder. Vi är 2 avdelningar 1-6 år, en småbarnsavdelning och en syskonavdelning.

All personal har gått Friluftsfrämjandets grundutbildning. Förskolan är ackrediterad förskola i Friluftsfrämjandet och personalen får fortlöpande vidareutbildning i ämnet.

Karta

Världen börjar med barnen.