Karlshamns Montessoriskola

Strömmavägen 28
374 32 Karlshamn

0454-183 22

http://www.karlshamnmontessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

På vår skola går det 70 elever i åldrarna 7-12 år och vi arbetar åldersintegrerat.

Vi arbetar miljömedvetet. Det gäller både vid inköp och att sortera sopor. Vi försöker också att hålla nere förbrukningen genom återanvändning. I miljöarbetet har vi ett ständigt samarbete med föräldrarna. För vårt arbete har vi fått Grön flagg och arbetet forsätter.

Karta

Världen börjar med barnen.