Bäckaslövskolan

Valhallagatan 9
352 35 Växjö

0470-416 42

http://www.vaxjo.se/backaslovskolan

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Bäckaslövskolan, en åldersblandad Montessoriskola, är idag en av få skolor i Växjö med en av Skol och Barnomsorgsnämnden ålagd profil. På skolan finns idag tio åldersblandade klasser, fem i vardera 1-3 och 4-6, förskoleklasser,fritidsverksamhet, en öppen fritidsverksamhet, en liten internationell klass och enfristående montessoriförskola.

I förskolan går barn som är mellan 3 och 5 år, medan 6-åringarna går i en speciell förskoleklass, som är helt integrerad med lågstadiet. Bäckaslövskolan kännetecknas av åldersblandade klasser med Montessoripedagogik i två av de fyra enheterna och Montessoriinspirerad undervisning i de andra två enheterna.

Karta

Världen börjar med barnen.