Malmen Montessori

Katrinebergsgatan 21
504 39 Borås

033-237380

http://www.malmen.com/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Vi är en politiskt och religiöst obunden friskola i Borås med förskola, förskoleklass, grundskola och fritids. Som Montessoriskola tror vi på en pedagogik som uppmuntrar barnets/elevens medfödda nyfikenhet och att man inte bara läser sig till kunskap – utan lär sig med alla sina sinnen.

En IT-satsning påbörjades under 2011 hos eleverna på skolan som innebar en egen bärbar dator till eleverna. 

Karta

Världen börjar med barnen.