Montessoriskolan Floda Säteri

Floda Allé 2
448 30 Floda

0302-300 01

http://www.montessorifloda.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Montessoriskolan i Floda ligger inrymd i en herrgårdsbyggnad från 1863 – Floda Säteri. Fastigheten köptes 1995 av föräldraföreningen som driver skolan. Montessoriskolan startade i Stenkullens gamla skola 1992, där man så småningom växte ur sina lokaler.

Köpet av Floda säteri blev därför lösningen när man ville starta även ett högstadium. Högstadiet ligger i en nybyggd flygel, som invigdes hösten 1998.

"

Karta

Världen börjar med barnen.