Aspen Montessori

Svartåliden 31
443 51 Lerum

0302-126 05

https://www.aspenmontessori.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Aspen Montessori är en fristående förskola och grundskola där verksamheten drivs enligt Montessoripedagogiken. Vi har 35 barn inskrivna på förskolan och 108 elever i grundskolan, fördelade på förskoleklass samt åk 1-5. Vi har även elever som tillhör särskolan och är inkluderade i våra skolklasser. Efter skoltid erbjuder vi våra elever skolbarnsomsorg i form av fritidshem för elever i åk F-3 och fritidsklubb för elever i åk 4-5.

Då vår skola är belägen i en sådan fantastisk miljö, med ängar, bäckar och skogar alldeles inpå knuten, präglas skolgången på Aspen Montessori mycket av spännande och fantasieggande utomhuslekar. En liten bit bort ligger vår egen skolskog där vi har både motorikbana och lägerplats. I skogen alldeles nedanför skolan ligger den så kallade Knattekojan, som vi besöker varje vecka.

Karta

Världen börjar med barnen.