Montessoriskolan Casa

Herrgårdsgatan 15
412 74 Göteborg

031-40 90 91

http://www.casagbg.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Montessoriskolan Casa är en skola för hjärtat, hjärnan och handen. Hos oss möter du engagerade och välutbildade lärare som har i uppgift att möta och stimulera varje barns drivkrafter och behov. Vi erbjuder en medveten skolverksamhet för barn mellan 3-16 år. Skolans pedagogiska grundidé vilar på Montessoripedagogiken, forskning och beprövad erfarenhet.

Montessoriskolan Casa är en fristående skola belägen i Bö Herrgård, centralt i Göteborg. Huvudman är stiftelsen Casa dei Bambini. Våra barn och elever kommer från olika stadsdelar i Göteborg och även från våra kranskommuner.

 

 

Karta

Världen börjar med barnen.