Montessoriskolan Villa Darjeeling

Viktoriagatan 17
411 25 Göteborg

0737-73 18 98

http://www.villadarjeeling.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Montessoriskolan Villa Darjeeling är en föräldradriven friskola i centrala Göteborg. Skolan startade hösten 1992 och är belägen i ett vackert äldre hus vars namn kommit att bli vår skolas. Skolan består av låg- och mellanstadieklass, fritidshem samt förskola. Sammanlagt går här cirka 90 barn i åldrarna 1,5–12 år.

 

Huset Villa Darjeeling byggdes 1912 åt Dispaschör Conrad Martin Pineus. Till huset hör också en delvis vildvuxen trädgård som nyttjas flitigt både för barnens lek och för pedagogisk verksamhet med inriktning på naturkunskap och miljövård.

Karta

Världen börjar med barnen.