Montessoriförskolan Mumin

Topasgatan 68
421 48 Västra Frölunda

072-717 01 24

http://forskolanmumin.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Mumin är en föräldrakooperativ förskola med montessoripedagogik. Det är en liten förskola med två avdelningar.

Den lilla avdelningen är för barn i åldrarna 1 - 3 år. Vi tycker det är viktigt att barnen blir sedda som unika individer och får optimala möjligheter att utvecklas och trivas. Därför är barngruppen liten och personaltätheten hög – 8 barn och 2 barnskötare/montessorilärare. I den stora avdelningen är barnen i åldrarna 3-6 år. Även här är antalet fröknar relaterat till antalet barn.  Det går 18 barn på stora avdelningen och i denna grupp är antalet fröknar 3-4.

Karta

Världen börjar med barnen.