Montessoriförskolan Den lille prinsen

Brunnsgränd 5
111 30 Stockholm

073-985 77 66

http://www.denlilleprinsen.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Den Lille Prinsen startades i januari 1994 av ett nybildat föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening.

Föreningen verkar för en högkvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet med Montessoriinriktning.

Karta

Världen börjar med barnen.