Valåsskolan

Marmorvägen 2
437 31 Lindome

031-99 20 00

http://www.molndal.se/grundskolasarskola/grundskolasarskola/grundskolorao/valasskolan.4.7b6b7dfd120a451359e80008648.html

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium

Beskrivning

Valåsskolan ligger nära stora grönområden i Valåsdalen. Skolan är miljöcertifierad sedan många år. Skogsområdet runt Isaks mosse är Valåsskolans skolskog, som skolan ansvarar och sköter tillsammans med Parkavdelningen. Här bedrivs en del undervisning utomhus i olika ämnen, samt är härlig avkoppling för barnen under fritidshemstid.

Skolan har under läsåret 2010/2011 cirka 190 elever, uppdelade på åtta klasser. Här finns också sex fritidshem. Ca 40 % av skolan är auktoriserad Montessoriskola i kommunal regi.

Karta

Världen börjar med barnen.