Haninge Montessoriskola

Skyttens gata 542
136 61 Haninge

08-777 83 88

http://www.haningemontessoriskola.se/

Typ av skola

Förskola Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Vi erbjuder en liten enhet med åldersintegrerad för- och grundskola från 3 års ålder upp till årskurs 5.

Utbildade pedagoger med Montessoriexamen ansvarar för samtliga verksamheter och skolan är auktoriserad av Svenska Montessoriförbundet.

Vår förskola har plats för runt 20 barn i åldrarna 3-6 år, med en väl fungerande sexårsverksamhet.

Karta

Världen börjar med barnen.