Casa Montessori

Ögärdesvägen 2
433 30 Partille

031–336 23 90

http://www.casamontessori.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Casa Montessori är en friskola som erbjuder en lugn och harmonisk studiemiljö. Skolan har vuxit successivt sedan starten 1987 och omfattar idag förskola till årskurs 9 med 228 barn/elever.

Undervisningen vid skolan bedrivs med åldersintegrerade klasser samt följer läroplanen för det offentliga skolväsendet.

Karta

Världen börjar med barnen.