Ängelholms Montessoriskola

Norra Sockerbruksgatan 5
262 63 Ängelholm

0431-87000

https://skolor.engelholm.se/grundskolor/angelholms-montessoriskola.html

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

I personalgruppen möter eleverna både manlig och kvinnlig personal. Vi arbetar åldersintegrerat men även i åldershomogena grupper och varje årskurs består av ca 20 elever.

Från årskurs 1 är matematik och svenska obligatoriska inslag i skolarbetet varje dag. För de äldre eleverna tillkommer även engelska. Eleverna i förskoleklassen arbetar omväxlande med skoluppgifter, kreativt arbete och lek.

Karta

Världen börjar med barnen.