Svalövs Montessoriskola

Onsjövägen 11-13
268 31 Svalöv

0418-404423

http://svalovsmontessori.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Undervisningen på Onsjöskolan är såväl åldersintegrerad som åldershomogen, och optimerad efter uppgifternas utformning. Det betyder konkret att några ämnen undervisas enskilt, och merparten av ämnena undervisas i ämnesövergripande teman. I framförallt de högre årskurserna är undervisningen mer ämneshomogen.

Karta

Världen börjar med barnen.