Hjärups skola

Centrumstigen 1
245 62 Hjärup

046-251512

http://staffanstorp.se/hjarupsskola/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

På Hjärups Skola går cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs 5. Vi delar upp klasserna i olika spår. A, B och C är uppdelade i olika arbetslag och M står för Montessorispåret. Vi erbjuder bl a gemensam rastlek, simundervisning i år 2, körverksamhet, läxhjälp i år 3-5, tematid tillsammans med slöjdlärarna och extra rörelseidrott.

Montessorispåret på Hjärups skola finns i ett eget hus på skolgården och tillhör den stora skolan. Dit går vi dagligen och äter lunch, har musik, slöjd eller idrott och deltar i alla gemensamma aktiviteter för hela skolan. Vi har ett eget fritidshem med utbildade Montessoripedagoger som arbetar integrerat i verksamheten.

Karta

Världen börjar med barnen.