Lilla Kubens Montessoriförskola

Västergatan 44
274 34 Skurup

0705-245456

http://www.lillakuben.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

I personalgruppen möter eleverna både manlig och kvinnlig personal. Vi arbetar åldersintegrerat men även i åldershomogena grupper och varje årskurs består av ca 20 elever.

Från årskurs 1 är matematik och svenska obligatoriska inslag i skolarbetet varje dag. För de äldre eleverna tillkommer även engelska. Eleverna i förskoleklassen arbetar omväxlande med skoluppgifter, kreativt arbete och lek.

Karta

Världen börjar med barnen.