Montessoriskolan Fyrkappan

Lövestadbyaväg 15-2
275 71 Lövestad

0417-21525

http://www.fyrkappan.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Vår skola ligger i Lövestad By, cirka en kilometer från Lövestad centrum i Sjöbo kommun. Skolan är belägen i ett fantastiskt, gammalt hus som ger både en trivsam miljö och stora möjligheter till utveckling. Vi finns nära den kommunala skolan och samarbetar med dem angående lunch, idrott och slöjd.

Montessoriskolan Fyrkappan startade med 18 elever, idag finns årskurs F–5 på Fyrkappan.

Karta

Världen börjar med barnen.