Asken

Marknadsvägen 41
269 92 Grevie

0705 - 64 69 87

https://www.bastadmontessori.se/skolhuset-asken

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Från förskoleklass till årskurs 6 bedrivs undervisningen i skolhuset Asken, som ligger i Grevie kyrkby.

Vi är en friskola som arbetar utifrån Maria Montessoris pedagogik samt läroplanen Lgr11.

Karta

Världen börjar med barnen.