Äpplet

Grimmes väg 23
269 92 Grevie

0768-36 21 94

http://www.bastadmontessori.se/applet

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Vi finns i scoutgården med två avdelningar vid Grimmesväg.

Lilla Äpplet är för barn i åldern 1-3 år och Stora Äpplet är för de äldre barnen.

Förskolans trädgård inspirerar till lek och nya upptäckter varje dag.

Karta

Världen börjar med barnen.