Hässleholms Montessoriskola F-9

Norregatan 22
281 51 Hässleholm

0451-26 72 50

https://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-fritidshem/grundskolor/hassleholms-montessoriskola---f-9.html

Typ av skola

Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Hässleholms Montessorigrundskola är belägen på T4-skolan. Våra klasser är åldersintegrerade och vi jobbar med den röda tråden från år 1-9.

Inom montessoriskolan finns också ett fritidshem som erbjuder olika aktiviteter. Samverkan sker mellan fritids och skola genom samlad skoldag.

Karta

Världen börjar med barnen.