Barsebäcks Montessori - Grundskolan

Maria Montessoris väg 2
246 57 Barsebäck

046-15 66 60

http://www.barsebacks-montessori.se/port/skolan/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Skolans verksamhet ligger längs med Barsebäcksvägen i utkanten av Barsebäcks by, 10 minuters promenad från vår förskola.

Här går drygt 200 elever i åldrarna 6-16 år fördelat över 10 klasser F-9.

Karta

Världen börjar med barnen.