Säbyholms Montessori

Säbyholmsvägen 70
261 91 Landskrona

0709 67 11 50

http://www.sabyholm.com

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Verksamheten på Säbyholm omfattar både förskola och skola 1-16 år. Vi är en föräldrastyrd verksamhet med fristående förskola respektive friskola. Verksamheten följer de nationella läroplanerna. Landskrona Montessoriförening startade sin förskoleverkamhet 1990.

Fyra år senare flyttade verksamheten till Säbyholms gård. Miljön är fullständigt unik med skola och förskola i gårdens gamla byggnader, omgivna av en vacker herrgårdspark och andra grönområden.

Karta

Världen börjar med barnen.