Montessoriförskolan Gunghästen

Flädie Kyrkväg 3
237 91 Bjärred

046-247780

http://www.gunghasten.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Gunghästen är en auktoriserad Montessoriförskola belägen i lilla Flädie strax utanför Bjärred. Vi har i vår verksamhet 36 barn fördelade på 3 avdelningar i  åldersgrupperna 1-5 år.

Montessoriförskolan Gunghästen erbjuder barnen en hemlik, trygg och trivsam miljö. Den inspirerar till lek och utveckling av barnets alla områden samtidigt som det finns utrymme för avkoppling och enskildhet.

Karta

Världen börjar med barnen.