Montessoriförskolan Päronet

Salixvägen 10
291 41 Kristianstad

044-12 71 50

https://www.forskolanparonet.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Päronet är ett föräldrakooperativ med kommunalt stöd som ligger på Egna Hem i Kristianstad.

Vi har en småbarnsavdelning med 10 barn och en syskonavdelning med 20 barn samt personalstyrkan som består av knappt 10 personer.

Karta

Världen börjar med barnen.