Montessoriförskolan Mårten Gås

Tippvägen 6
296 35 Åhus

0728-579 035

http://www.martengas.se

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Mårten Gås Montessoriförening i Åhus är en ekonomisk förening och ett föräldrakooperativ. Föreningen driver sedan 1990 en förskola där Montessoripedagogiken är grundtanken. Verksamheten finansieras genom kommunala bidrag och avgifter.

På Mårten Gås finns sammanlagt cirka 50 platser för barn i åldrarna 1-6 år. Vi har två småbarnsavdelningar, Gässlingen 1 och 2. På respektive avdelning finns två lärare och plats för 10 barn (1-3 år). På vår syskonavdelning Gåsen (3-6 år) har vi 5-6 lärare.

Karta

Världen börjar med barnen.