Montessoriförskolan Trappan

Kungsgatan 17
211 49 Malmö

040-128687

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Montessoriförskolan Trappan är en privat Montessoriförskola med kristen profil.

Montessoriförskolan Trappan drivs som ekonomisk förening. Föreningen startades år 2003.

Karta

Världen börjar med barnen.