Malmö Montessoriskola

Backåkersvägen 3 B
217 64 Malmö

040-98 88 90

https://montessoriskolan.com/vara-verksamheter/skola-f-9/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Malmö Montessoriskola är en liten, fristående skola i en stor stad. Samtidigt är vi den största Montessoriföreningen i Skåne och står för mångfald, erfarenhet och kontinuitet. Grundskolan är stadielös och åldersblandad. Vi har 270 barn i grundskola.

På vår skola är eleverna indelade i fyra arbetslag. F-1, 2-3, 4-6 och 7-9. 

Karta

Världen börjar med barnen.