Kryddgårdsskolan - Montessoriklasser

Voughts väg 15
213 72 Malmö

040 34 65 05

http://www.malmo.se/Medborgare/Forskola--utbildning/Grundskola/Grundskolor/Rosengard/Grundskolor-i-Rosengard/Kryddgardsskolan.html

Typ av skola

Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Kryddgårdsskolan är en F-6-skola, vilket betyder att vi har barn från förskoleklass upp till och med årskurs sex. På skolan går runt 300 elever. Två av våra klasser är Montessori-inspirerade med barn från skolår 1-3 respektive 4-6.

Vi har även en förberedelseklass. På skolan arbetar vi utifrån en hälso- och kulturprofil.

Karta

Världen börjar med barnen.