Lingua Montessoriskolor

Sankt Lars väg 85
222 70 Lund

046-12 20 90

http://www.linguamontessori.com/lund.html

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Vår förskola har fem avdelningar, två småbarnsavdelningar och tre avdelningar för de äldre barnen.

Vår grundskola är en svensk montessorigrundskola med inriktning på språk. Franska och spanska talas på förskola och fritidshem och kan oftast läsas som språkval i årskurs 6. Engelskan går som en röd tråd genom hela verksamheten, från förskola till skola. Skolan har ca 140 elever i årskurs F-6 indelade i åldersblandade klasser. 

Karta

Världen börjar med barnen.