Bilingual Montessori School of Lund

Margaretavägen 1
222 40 Lund

046-276 00 80

http://www.bmsl.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Bilingual Montessori School of Lund är en Montessorigrund- och förskola belägen mitt i Lund. Här möter du en unik miljö där montessoripedagogiken blandas med en fantastisk språkmiljö där svenska, franska och engelska utgör de dagliga umgängesspråken.

Den 27 augusti 2003 slog BMSL upp sina dörrar för 60 barn i åldrarna F-3. Därefter har verksamheten byggts ut med en årskurs i taget till dagens årskurs F-9. Huset har också genom åren genomgått renovering och ombyggnation.

Karta

Världen börjar med barnen.