Tomegårdens Montessoriförskola

Stora Tomegatan 27
223 51 Lund

0723-139312

https://tomegarden.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Tomegårdens Montessoriförskola startades 1974. Tomegården hör till de föräldrakooperativa förskolorna med montessoripedagogiken som profilering inom Lunds kommun och får kommunala bidrag. Föreningen äger fastigheten där förskolan har sin verksamhet.

Tomegårdens barngrupp består av 18 - 26 barn i åldrarna ett till sex år. En jämn köns- och åldersfördelning inom barngruppen eftersträvas. Syskonförtur tillämpas. Inskolning av nya barn sker främst på hösten.

Karta

Världen börjar med barnen.