Wasaplatsens Montessoriförskola

Frejavägen 20
181 32 Lidingö

08-731 79 08

http://www.montessorifskwasaplatsen.com/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Vi finns i fina lokaler på Lidingö. Skolan har en förskoleavdelning med 20-24 barn i åldrarna 3-6 år samt en småbarnsavdelning med 12-14 barn i åldrarna 1-3 år.

Våra öppettider är 8.00-16.00.

Karta

Världen börjar med barnen.