Montessori Mondial Lund

Landgillevägen 39 A-E
224 80 Lund

046-13 63 40

https://montessorimondial.se/lund/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

På Montessori Mondial Lund har vi grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Hos oss kan ditt barn börja i förskoleklass från att de är 6 år gamla.

Genom vår naturvetenskapliga profil får eleverna chansen att fördjupa sig inom naturkunskap, teknik och matematik.

Karta

Världen börjar med barnen.