Fyrklöverns Montessori

Ättekullagatan 32
253 61 Helsingborg

042-294550

http://fyrklovernsmontessori.se

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

I augusti 2009 kompletterade vi vår förskoleverksamhet med en grundskola som gör att vi kan erbjuda barnen möjlighet att fortsätta sitt lärande på samma grunder som vi arbetar i förskolorna. Vår skola och fritidshem finns i två lokaler, huvuddelen ligger from augusti 2010 på Ättekullagatan 28 – Gula Villan och den andra delen ligger på Ättekullagatan 26 (i en separat del av Ättekullakyrkan).

Skolan har läsåret 10/11 knappt 30 elever som är fördelade i två klasser, en förskoleklass och en 1-3 klass. Skolan växer under de nämaste 2 åren med nya klasser för att sedan vara fullt utbyggd från förskoleklass – år 5. Vi planerar att skolan fullt utbyggd skall innehålla 50-60 elever.

Karta

Världen börjar med barnen.