Kronjuvelerna Rudboda

Lojovägen 18
181 47 Lidingö

0709208886

https://www.kronjuvelernaforskola.se/

Typ av skola

Förskola

Beskrivning

Förskolan har en småbarnsgrupp på avdelningen Stjärnan, med 11 barn i åldrarna 1-3 år. På avdelningen Solen går 18 barn som är 3-6 år. Vi har en miljö och verksamhet som är idealisk för syskon eftersom delar av verksamheten drivs gemensamt mellan avdelningarna. Barnen tas om hand av våra sju fantastiska och engagerade pedagoger.

Vi finns på centrala Lidingö. Förskolan följer kommunens riktlinjer för förskoleverksamhet och kombinerar montessoripedagogik med mycket utevistelse.

Karta

Världen börjar med barnen.