Säbyholms Montessori

Säbyholmsvägen 70
261 91 Landskrona

0709 67 11 50

http://sabyholm.nu/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Verksamheten på Säbyholm omfattar både förskola och skola 1-16 år. Vi är en föräldrastyrd verksamhet med fristående förskola respektive friskola.

Landskrona Montessoriförening startade sin förskoleverkamhet 1990. Fyra år senare flyttade verksamheten till Säbyholms gård. Miljön är fullständigt unik med skola och förskola i gårdens gamla byggnader, omgivna av en vacker herrgårdspark och andra grönområden.

Karta

Världen börjar med barnen.