Uppsala Montessori

Djäknegatan 29
754 25 Uppsala

018-24 12 90

http://www.uppsalamontessori.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium

Beskrivning

Vi har ca 100 barn i vår förskola som är fördelad på 5 avdelningar, två avdelningar för yngre barn och tre för äldre barn. Våra öppettider är 07-17.30.

Vi bedriver skola och fritids för årskurs F-3. Våra öppettider är 07-17.30. Vår skola och fritids är en integrerad verksamhet med gemensamma lokaler och lärare.

Karta

Världen börjar med barnen.