Montessoriskolan Luleå

Gymnasievägen 2
973 32 Luleå

0920-45 30 00

https://www.lulea.se/utbildning--forskola/grundskola/kommunala-fristaende-grundskolor/montessoriskolan-lulea.html

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Montessori Luleå är en F-9 skola centralt belägen på Bergviken. Montessoriskolan Luleå erbjuder skolverksamhet från 5-16 år fördelat på tre paralleller och ett högstadium . Vi har 260 elever i skolan.

Vi är stolta över vår Montessoriprofil. Vi har mycket erfaren och engagerad personal som förutom sin grundutbildning har en vidareutbildning i Montessoripedagogik 6-9 år, 9-12 år samt 12-16 år. 

Karta

Världen börjar med barnen.