Vallentuna Internationella Montessoriskola

Hjälmstavägen 5b
186 41 Vallentuna

08-40025575

http://www.vallentunaims.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Hos oss är förskoleklass till åk 3 är en klass och åk 4 till 6 är en klass.

Vi delar in klasserna i åldersblandade grupper fördelat på olika klassrum för att skapa arbetsro.

Förutom lärarna så har vi även lärarassistenter som underlättar för lärarna att hinna med alla elever samt ger extra stöd åt de elever som behöver det.

Karta

Världen börjar med barnen.