Akers friskola

Svampvägen 4
184 38 Åkersberga

854,087,089

http://www.akersfriskola.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Vi arbetar Montessori-inspirerat och har åldersintegrerade klasser i F-3 och åldersintegrerade faddergrupper i 4-6.

Eleverna arbetar med och tar ansvar för egna planeringar. Eleverna väljer själva ämne att arbeta med under eget-arbete-passen. Lärare finns alltid till hands för vägledning.

Karta

Världen börjar med barnen.