Almåsskolan

Sagbrovägen
437 31 Lindome

031-317 10 30

http://www.molndal.se/medborgare/utbildningochbarnomsorg/grundskola/almasskolan.4.16eccd66132d06f521880008927.html

Typ av skola

Mellanstadium Högstadium

Beskrivning

Almåsskolan består av tre arbetslag varav ett jobbar montessoriinspirerat.

Skolan ska vara en arbetsplats där alla blir sedda och känner sig trygga.

Karta

Världen börjar med barnen.