Brunnby skola

Norra Kustvägen 1004
263 76 Nyhamnsläge

0730-763662

http://www.brunnbyskola.se/

Typ av skola

Förskola Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Brunnby Skola är en liten fristående grundskola med totalt ca 120 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Våra små undervisningsgrupper består av 8-16 elever per klass och vår lärartäthet är hög. Vi saknar parallellklasser och har en klass per årskurs. 

Vår pedagogik på förskolan är Montessori-inspirerad och vi är indelade i två avdelningar: Hagen och Björken. Våra verksamheter finns i två hus belägna bredvid varandra och Brunnby Skola. Vår pedagogik på låg- och mellanstadium är Montessoriinriktad och på högstadium traditionellt inriktad.

Karta

Världen börjar med barnen.