Montessoriskolan Växthuset

Hästskovägen 76
177 39 Järfälla

08-580 275 00

https://vaxthuset.ahavaxthuset.se/

Typ av skola

Förskoleklass Lågstadium Mellanstadium

Beskrivning

Skolan startade höstterminen 2002. 135 elever i åk F-6. Undervisningen bedrivs i grupper med högst 23 barn i varje grupp. Vi har en klass i förskoleklass, åk 1, åk 2, åk 3 och åk 4. Åk 5-6 är två klasser.

En lärare är ansvarig för varje grupp och till varje grupp är dessutom en fritidspersonal kopplad. Personalen består av 20 personer med olika kompetenser och befattningar, som barnskötare, förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem, kurator, socialpedagog och specialpedagog.

Karta

Världen börjar med barnen.